You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Projektowanie architektoniczne wymaga zarówno wyobraźni przełamującej schematy, jak i rzemieślniczej wytrwałości i konsekwencji. A także świadomości, że celem naszego działania jest wybudowany w budżecie, prawidłowo funkcjonujący obiekt, będący integralną częścią środowiska i spełniający marzenia Inwestora. Jeśli jest również obiektem podnoszącym rangę swojego miejsca i odniesieniem do jego dalszego przestrzennego rozwoju to cel został spełniony.

W 1995 roku, po kilku latach osobnych doświadczeń zawodowych w biurach projektowych w Polsce, Francji, Niemczech i USA założyliśmy wspólną firmę architektoniczną o nazwie ETC Studio, obecnie działającą jako ETC Architekci sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

Pomimo, że odważnie patrzyliśmy w przyszłość, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że kolejne rocznice założenia naszego biura przyniosą tyle fascynujących doświadczeń, znakomitych inwestorów, świetnych współpracowników, wielkich budów i dreszczy emocji związanych z otwarciami zaprojektowanych przez nas obiektów.

Projektowanie architektoniczne oraz aktywne uczestnictwo w procesie budowlanym to bardzo złożona materia. Wymaga zarówno wiedzy i wyobraźni przełamującej schematy, jak i rzemieślniczej wytrwałości i konsekwencji. Stawia zadania z tak odległych dziedzin jak estetyka, fizyka, socjologia, prawo czy historia. Obliguje do stworzenia zespołu projektantów, których współpraca oparta jest na otwartości i odpowiedzialności. W świecie, w którym jedyną stałą rzeczą jest zmiana, wymaga zaawansowania technologicznego i ciągłej nauki. A jednocześnie nie pozwala zapominać, co jest celem naszego działania; prawidłowo funkcjonujący obiekt, wybudowany w założonym budżecie, będący integralną częścią środowiska oraz spełniający oczekiwania i marzenia inwestora. Jeśli jest również obiektem podnoszącym rangę swojego miejsca i odniesieniem do jego dalszego przestrzennego rozwoju to cel został spełniony.

W procesie projektowania niezwykle ważny jest dialog, wzajemne zrozumienie inwestora i projektanta oraz umiejętność znalezienia kompromisów. Naszym sukcesem jest zdobycie zaufania wielu inwestorów, z którymi pozostajemy w ciągłej relacji kontynuując współpracę przy wieloletnich projektach i inwestycjach.
Są to niejednokrotnie złożone i skomplikowane technologicznie obiekty, takie jak zespoły sportowe, rekreacyjne i widowiskowe, obiekty hotelowe czy kompleksy produkcyjno-biurowe. W znakomitej większości przypadków jesteśmy odpowiedzialni za wielobranżową realizację dokumentacji projektowej od prac studialnych i analiz po nadzór autorski. Zaufanie naszych inwestorów owocuje niekiedy powierzaniem nam szerszego spectrum zadań jakim jest kompleksowy project managment danej inwestycji. Daje to gwarancję właściwej realizacji projektu, będącego rezultatem naszej ścisłej współpracy z inwestorem i użytkownikiem.

Dzisiaj ETC Architekci to młody, 20 osobowy zespół z doświadczonym kierownictwem. Podejmując wyzwania współczesnego rynku budowlanego od 2010 roku, wszystkie nasze projekty realizowane są w technologii 3D, rozwijanej konsekwentnie do pełnoprawnej dokumentacji BIM. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym portfolio oraz do współpracy.

Tomasz Markowski i Marek Romaniszyn