You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ETC Architekci Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

52 225 Wrocław
ul. Snopkowa 2B
e-mail: biuro@etca.com.pl

tel. 71 78 79 730

NIP: 899 267 24 67
REGON: 020998572
KRS: 0000331417

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego