You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kryta Pływalnia Aquasport, Brzeg Dolny

Basen w Brzegu Dolnym jest naszym pierwszym obiektem basenowym. Zapoczątkował nie tylko całą serię kilkunastu projektów basenów i aquaparków, ale w konsekwencji również obiektów sportowych i hotelowych. W końcu lat 90. był również jednym z pierwszych nowoczesnych miejskich obiektów użyteczności publicznej w regionie.
Obiekt powstał na terenach rekreacyjnych w pobliżu dużej hali sportowej, która w owym czasie była dyżurną halą dla wielu wrocławskich zespołów.
Program i rozwiązania funkcjonalne były przez wiele następnych lat odniesieniem dla podobnych miejskich obiektów w kraju. Sześciotorowa niecka pływacka o dł. 25 m, zespół niecek rekreacyjnych z brodzikiem dla najmłodszych i zjeżdżalnią oraz dodane w późniejszym terminie sauny stanowią o wielofunkcyjności obiektu oraz możliwości jego wykorzystania dla nauki pływania, lokalnego i młodzieżowego sportu oraz szeroko pojętej rekreacji wodnej.
Całość rozwiązań projektowych wraz z częścią budowlano–instalacyjną była konsultowana i uzgadniana z Polskim Związkiem Pływackim, co było warunkiem dofinansowania budowy przez UKFiT. Bezpretensjonalna, otwarta architektura obiektu nawiązująca do funkcjonalizmu pozwala na jego efektywne użytkowanie i trwałe miejsce w krajobrazie miasta 20 lat po jego otwarciu.


Dane inwestycji:

Inwestor:  Gmina Brzeg Dolny

Powierzchnia terenu:  1,16 ha
Powierzchnia obiektów netto:  3 230 m2
Kubatura obiektów:  17 230 m3

Zakończenie projektu:  październik 1996
Otwarcie obiektu:  luty 1999

Budowa obiektu była współfinansowana przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.

ETC Studio pełniło funkcję Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji.

Nagrody:
Wyróżnienie za funkcjonalność i ekonomikę rozwiązań projektowych w ogólnopolskim konkursie Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na najlepiej zaprojektowany i wykonany obiekt basenowy za rok 1999.
Nagroda II stopnia PZITB w konkursie na Dolnośląską Budowę Roku 1999.